Bratislava 0903 758 671 akustika@akustika.sk

Akustika a Hluk

Riešenie akustických a hlukových problémov vo všetkých typoch prostredia

Stavebná akustika

Stavebná akustika budov, konštrukcií vnútorných priestorov komerčných, polyfunkčných, priemyselných, špeciálnych a obytných budov - vďaka modernej technike a odborným poznatkom...

Read More

Priemyselný hluk

Najnovšie poznatky a počítačové simulácie nám pomáhajú posudzovať priemyselný hluk, ktorý vzniká pri výrobe, preprave, v stavebníctve, energetike či v...

Read More

Životné prostredie

Hluk v životnom prostredí hluk je odjakživa súčasťou prírody a prírodných javov. Je však aj súčasťou a dôsledkom aktivít človeka....

Read More

Potrebujete poradiť?

V rubrike Poradňa zverejňujeme články, ktoré postupne prinášajú odpovede na najčastejšie otázky lajckej verejnosti. V prípade, že ste nenašli odpoveď na vašu otázku alebo problém, napíšte nám.

Služby

Služby akustického konzultanta od A po Z.

Akustické merania

Meranie hluku ku kolaudácii stavby, meranie hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí budov, meranie hluku v pracovnom prostredí, stavebná a...

Čítať viac

Projekty, predikcia, analýzy

Návrhy protihlukových a akustických úprav. Štúdie, projektovanie a modelovanie. Kiná, posluchové miestnosti, sály, domáce štúdio.

Čítať viac

Konzulting

Poskytujeme konzulting na rôznych úrovniach - od pomoci pri riešeniach v nepodnikateľskom sektore až po zložité a náročné projekty na...

Čítať viac

Referencie

Profesionálne riešenia od roku 1991

Od roku 2006 spolupracujeme aj s Hudobnou školou Yamaha, ktorá nás hneď na začiatku svojej činnosti v Bratislave oslovila s požiadavkou zlepšenia akustických pomerov pri výučbe hry na hudobné nástroje v priestoroch bežných školských učební. Navrhli sme akustické prvky, ktoré účinne korigujú akustiku v miestnostiach.

Hudobná škola Yamaha Bratislava, Trnava @ Občianske združenie Umenie pre všetkých

Štvorhviezdičkový hotel, navrhnutý v ateliéri pod vedením Emila Belluša, bol v minulosti súčasťou povojnovej Dunajskej promenády. Tento nadčasový projekt sa musel vysporiadať s novodobými hlukovými pomermi. Na základe štúdií a návrhov opatrení sa podarilo výrazne zhodnotiť akustický komfort izieb s výhľadom na vyťažené dunajské nábrežie.

Hotel Devín

V roku 2002 sme sa podieľali na vôbec prvej realizácii 3D kina v bývalom Česko-Slovensku v spolupráci s Ing. arch. Fischerom. Naša spoločnosť pripravila projekt akustických úprav interiéru kina a podieľala sa na návrhu stavebno akustických úprav objektu.

Kino IMAX Bratislava @ IMAX

V roku 2015 sa Radošinské naivné divadlo sťahovalo do nových priestorov na Záhradníckej ulici, priestory existujúcej budovy sa prispôsoboval potrebám divadelnej scény. K neodmysliteľnému zážitku slovenskej divadelnej klasiky patrí aj kvalitný priestor, ktorého autormi akustických úprav sme my.

Radošinské naivné divadlo Bratislava @ Radošinské naivné divadlo