Meranie hluku, stavebná a priestorová akustika

Akustické merania

Meranie hluku ku kolaudácii stavby, meranie hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí budov, meranie hluku v pracovnom prostredí, stavebná a priestorová akustika. Meranie nepriezvučností stavebných konštrukcií, návrhy akustických obkladov, projekty, štúdie a vizualizácie návrhov interiérov.